Sağlık kabinimizde tecrübeli ekibimiz tarafından her türlü dikiş (sütur) atılmakta ve alınmaktadır. Dikiş, doku iyileşene kadar yaranın kapalı kalmasını sağlamaktadır. Kanamayı durdurmak ve yara izi olasılığını azaltmak için atılır. Dikiş, steril koşullarda atılmalı ve düzenli aralıklarla (2 günde bir) pansuman yapılarak enfeksiyondan korunmalıdır. Dikiş alınana kadar da dikişli bölge su ile temas ettirilmemelidir.

Dikiş alma, günümüzde kullanılan cerrahi ipliklerin daha yumuşak olması nedeniyle hastalar için kolay ve ağrısız bir işlemdir. Dikiş almadan önce yaranın iyileştiğinden emin olunmalıdır. Kızarıklık, şişlik, akıntı ve açılma varsa dikiş alınmaz. Yara temiz ise dikişler uygun materyaller ile ortalama 10 gün sonra alınır.